Schronisko

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  Następna»    Artykułów na stronie
13-06-2017

Postępowanie dotyczące wyboru pracownika w  Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie na stanowisko – behawiorysta koordynator wolontariatu

 

 1. Dnia 23.01.2017 r.  przydzielono etat  – behawiorysty koordynatora wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.
 2. Opis stanowiska pracy:
 1. nazwa stanowiska:  behawiorysta, koordynator wolontariatu;
 2. miejsce w strukturze: behawiorysta, koordynator wolontariatu - bezpośrednio podlega Dyrektorowi;
 3. cel istnienia oraz główne zadania: osoba zatrudniona na stanowisku behawiorysty koordynatora wolontariatu wykonywałaby zadania z zakresu behawiorystyki zwierząt oraz koordynacji pracy wolontariuszy i osób odwiedzających schronisko.  Zadania z  zakresu behawiorystyki polegają na przygotowywaniu zwierząt do adopcji, szkoleniu zwierząt w schronisku  oraz udzielaniu porad w pierwszym okresie po adopcji co ma zapobiegać zwrotom zwierząt do schroniska. Dodatkowo osoba ta wykonywałaby zadania z zakresu żywienia oraz pielęgnacji zwierząt.  Zadania związane z koordynacją wolontariatu polegają na rekrutowaniu, szkoleniu oraz wyznaczaniu zadań wolontariuszom wraz z rozliczaniem wykonanych prac.

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko:

 1. ukończenie kursu z zakresu behawiorystyki zwierząt (nie dotyczy kursów korespondencyjnych);
 2. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług woluntarystycznych);
 3. znajomość prawa w zakresie wolontariatu;
 1. Ogłoszenie o naborze zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.schronisko.olsztyn.pl oraz w Urzędzie Pracy w Olsztynie.
 2. Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie:
 1. od 13.06.207 do 30.06.2017 do godziny 12:00;
 2. 03.07.2017 rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 12:00 -14:00 - dwie osoby;
 1. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata

Po upływie terminu składania ofert tj. 30.06.2017r  komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenie dyrektora nr VII/2017 w składzie: Monika Romulewicz– Przewodnicząca, Agnieszka Chabrowska– członek, Grzegorz Gromadzki– członek, dokona oceny formalnej ofert oraz przedstawi Dyrektorowi dwie oferty dopuszczone do dalszego postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej która 03.07.2017r o godz 12:00-14:00.

 1. Z postępowania zostanie spisany protokół z opisem sposobu dokonania wybory i uzasadnieniem dokonanego wyboru.
 2. Wynik postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie

 1. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy – behawiorysty koordynatora wolontariatu
 2. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należą:
 1. Zadania z zakresu behawiorystyki zwierząt polegające na przygotowywaniu zwierząt do adopcji, szkoleniu zwierząt w schronisku  oraz udzielaniu porad w pierwszym okresie po adopcji co ma zapobiegać zwrotom zwierząt do schroniska.
 2. Zadania związane z koordynacją wolontariatu polegające na rekrutowaniu, szkoleniu oraz wyznaczaniu zadań wolontariuszom wraz z rozliczaniem wykonanych prac.
 3.  Zadania z zakresu żywienia oraz pielęgnacji zwierząt.
 1. wymagania formalne wobec kandydata:
 1. wykształcenie kierunkowe z zakresu behawiorystyki zwierząt,
 2. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność pracy  z interesantami.
 1. wykaz dokumentów jakie powinna zawierać oferta
 1. CV,
 2. Potwierdzenie uzyskania uprawnień (ukończenia kursu)
 3. Ewentualne zaświadczenie o wolontariacie.
 1. Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie:
 1. od 13.06.207 do 30.06.2017 do godziny 12 00;
 2. 03.07.2017 rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 12.00 -14.00 - dwie osoby.
 1. Wynik  oraz przebieg postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

26-05-2017

W związku z zainteresowaniem losami Kota Pirat, który przebywa w naszej placówce chcielibyśmy napisać kilka słów.
Pojawia się sporo pominięć i nieprawd na temat naszego podopiecznego w związku z czym informujemy co następuje:
- Kot był diagnozowany przez cały pobyt w naszej placówce i nieprawdą jest żeby badania miały miejsce dopiero przy ewentualnej adopcji.
- Pirat w żadnym wypadku nie przebywa w odosobnieniu
ani klatce. Ma stały kontakt z innymi kocimi podopiecznymi.
- Brak jednego z enzymów u naszego podopiecznego nie dyskwalifikuje go jako kota adopcyjnego o czym schronisko informuje potencjalnych chętnych. Koronawirus, którego nosicielem jest nasz Piracik również nie uniemożliwia przysposobienia jednak wymaga wiedzy na temat postępowania i profilaktyki.
- Pirat przebywa wraz innymi kotami w wydzielonym pomieszczeniu na terenie kwarantanny.

Schronisko przypomina, iż adoptujący ma prawo do prawdziwej i rzetelnej informacji, a zwierzę nie jest przedmiotem z katalogu wysyłkowego. Jednocześnie przypominamy "pośrednikom" iż obowiązują jedynie dokumenty podpisane ze Schroniskiem dla Zwierząt w Olsztynie, a opłaty adopcyjne nie wynoszą więcej niż:
40zł/kocię, 66zł/kot dorosły, 40zł/szczenię, 66zł/pies dorosły.
W opłacie adopcyjnej ujęty jest koszt: szczepień, chipowania, odrobaczania, zabezpieczenie przeciwko pchłom i kleszczom oraz zabieg kastracji/sterylizacji.
Powyższe zabiegi i profilaktyka są wykonane przed adopcją zwierzęcia w siedzibie schroniska. Powyższa kwoty są jedyne i ostateczne.

PS. Zdjęcia Pirata i jego współlokatorów (Pirat z obróżką)

 

 

23-05-2017

Zachęcamy do udziału w kolejnej odsłonie akcji BIEGU NA SZEŚĆ ŁAP, która odbędzie się w najbliższą sobotę - 27 maja.

 

1. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI:

udział wziąć może osoba:

- pełnoletnia (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana obecność osoby dorosłej[1]);

- która nadesłała wcześniej zgłoszenie (patrz punkt 2)

- posiadająca dowód osobisty  (dokument będzie potrzebny do wpisania się na liście obecności będącej jednocześnie zapoznaniem się z regulaminem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych).

- stosująca się do zapisów regulaminu (patrz punkt 3)

 

2. ZGŁOSZENIA:

 Przyjmujemy drogą mailową: biuro@schronisko.olsztyn.pl 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać od 22 maja do 26 maja do godziny 12:00.

ZAPISY DOTYCZĄ JEDYNIE BIEGACZY. 

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer kontaktowy,
 • jeśli osoba zainteresowana nie ukończyła 18 roku życia - informację o wieku.
 • ewentualne uwagi co do doboru psa.

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych, ilość psów biorących udział w Biegu jest ograniczona.

Udział biorą jedynie psy bez przeciwwskazań zdrowotnych.

W przypadku wyczerpania miejsc dla Biegaczy, wszystkim zainteresowanym proponujemy spokojniejszą formę spacerową, do której wytypowane zostaną odpowiednie czworonogi.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie.

Naszą placówkę zamieszkuje ponad 60% psiaków starszych. Nie chcemy narażać ich zdrowia, przez co niektóre z nich zostają wyłączone z akcji.

Zapraszamy!

 

[1] Nie dotyczy osób mających podpisaną z olsztyńskim schroniskiem umowę o świadczenie usług wolontarystycznych.

 


 

23-05-2017

 

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami co zrobić w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia poza terenem miasta Olsztyna, zamieszaczamy krótką instrukcję jakie działania należy podjąć w takiej sytuacji:

 • W przypadku zwierzęcia bezdomnego pochwyconego poza terenem Miasta Olsztyna konieczny jest niezwłoczny kontakt z właściwym terenowo Urzędem Gminy
 • W przypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z Urzędem Gminy proszę o kontakt z DYŻURNYM MIASTA OLSZTYNA: 89 522 24 11.

 • Po przekazaniu informacji i udzieleniu zgody Gmina określa placówkę, do której zwierzę zostanie przewiezione, jak również wyznacza odpowiednią komórkę odpowiedzialną za transport. 

Pamiętajmy!

NIE KAŻDE ZNALEZIONE ZWIERZĘ JEST PORZUCONE - BEZDOMNE.

JEŻELI PIES/KOT ZAGINĄŁ W INNEJ GMINIE, WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TRUDNOŚCI W ODNALEZIENIU SWOJEGO PUPILA W INNEJ GMINIE CZY PLACÓWCE INNEJ NIŻ TA, Z KTÓRĄ GMINA MA PODPISANĄ UMOWĘ.

 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT  W KONTEKŚCIE OBOWIĄZKÓW GMINY:

Art. 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Każda gmina ma obowiązek rozwiązania na swoim terenie problemu bezdomności zwierząt.  

 


 

 

...Zwierzyniec Św. Franciszka oraz Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS HUSKY mają przyjemność zaprosić na II Schroniskową PoMajówkę czyli piknik z pupilem!
Podczas pikniku czeka na Państwa moc atrakcji:
-FotoBudka- zrób sobie zdjęcie z pupilem! prowadzona przez Agata Jastrzębska Fotografia,
- Piękne, malownicze trasy spacerowe i biegowe wytyczone po lesie otaczającym Schronisko 😉
- konkurs na najfajniejszą psią sztuczkę, zdjęcie lub filmik uwieczniający wyczyny Waszych pupili należy wysłać na adres e-mail kontakt@soshusky.pl do 10 maja
- Na rzecz zwierzaków spektakl lalkowy zagra również Trevor Hill Usługi Lingwistyczne i Teatralne
- Wspólny stół z łakociami,
- Wiele innych atrakcji o których będziemy Państwa informować na wydarzeniu. Bądźcie czujni i śledźcie wydarzenie!!
To wszystko już 13 maja w Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie


Natomiast 14 maja zapraszamy do Punkt Adopcyjny Kocia Kawiarnia "Kici Caffe" gdzie również czeka na Was moc atrakcji między innymi:
-koci kącik – mizianie Schroniskowych podopiecznych
-darmowe chipowanie Waszych pupili- konieczne jest okazanie aktualnych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym oraz wściekliźnie
- konkurs na najciekawszą własnoręcznie wykonaną zabawkę dla kota. Zdjęcie lub filmik uwieczniający jej wykorzystanie prosimy przesyłać na adres kontakt@soshusky.pl. Liczy się pomysłowość i wykonanie! :))
- kącik artystyczny
12-05-2017

12-05-2017

Kochani,

nasz dzielny trójłapek Budi wraca powolutku do formy choc wiemy, że droga daleka. Dzięki troskliwej opiece pracowników i wolontariuszy psiak spaceruje, cieszy się i nawet przyzwyczaił się do zmiany opatrunków :P Jak zawsze leczenie jest historią kosztowną więc szczególnie dziękujemy Zwierzyńcowi Św. Franciszka za objęcie Budiego opieką :) Dziękujemy również darczyńcom, którzy przysłali trójłapkowi karmy wysokiej jakości ! :) 

My robimy co możemy, a ze wsparciem tak wspaniałych ludzi jak Wy możemy jeszcze więcej!

Wielkie podziękowania od pracowników schroniska :D Jesteście wielcy !

28-04-2017

Informujemy iż w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie podczas weekendu majowego dniami otwartymi są:

29 kwietnia : 10.00/14.00

30 kwietnia:  nieczynne

1 maja : nieczynne

2 maja: 09.00/15.00

3 maja: nieczynne

 

14-04-2017

Wszystkich zainteresowanych losem koteczki przywiezionej 13 kwietnia z ulicy Kołobrzeskiej, informujemy, iż kotka nie miała widocznych ran wymagających natychmiastowego opatrzenia. Zważywszy na wyziębienie i przemoczenie została umieszczona w ogrzewanym pomieszczeniu kociego „szpitalika”, gdzie po wcześniejszym ogrzaniu i osuszeniu spędziła noc. Pracownik dyżurny regularnie kontrolował stan kota.  W wyniku obserwacji nocnej stwierdzono, że kot się samodzielnie myje, pije wodę oraz wykazuje zainteresowanie otoczeniem.

14.04.2017 o godzinie 7 00  kota w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu, przewieziono do Polikliniki Weterynaryjnej w Kortowie, w celu wykonania  szczegółowych badań.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono:

złamanie miednicy na linii strzałkowej oraz zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego,

USG nie wykazało nic niepokojącego (organy wewnętrzne o prawidłowym kształcie),

wyniki krwi wskazały lekki stan zapalny,

stwierdzono duże zarobaczenie.

Kotka została odrobaczona i nawodniona. Aktualnie jest w stanie stabilnym i niezagrażającym życiu. Pozostanie na obserwacji do 18.04.2017.

 


 

10-04-2017

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim wolontariuszom, sympatykom oraz wszystkim odwiedzającym naszą placówkę. 

Życzymy, aby te Święta były czasem refleksji, spokoju, miłości, ciepła – oby był to czas,poświęcony bliskim – bez pośpiechu, zmęczenia, problemów- przepełniony rozmowami, śmiechem i radością z tego co posiadamy. 

 

15.04.2017       Wielka Sobota       Nieczynne

16.04.2017       Wielkanoc              Nieczynne

17.04.2017       Wielkanoc              Nieczynne

 

W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt z Dyżurnym Straży Miejskiej - 986

lub Dyżurnym Miasta Olsztyna 89 522 24 11.

Komunikat zostanie przekazany dyżurnemu pracownikowi Schroniska. 

 


 

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  Następna»    Artykułów na stronie