Co zrobić jeżeli znalazłem/łam bezdomne zwierzę poza terenem miasta Olsztyna