Scot

Imię: SCOT
Numer rejestru: 122/2021 
Szacowana data urodzenia: 2018 
W schronisku od: 14/04/2021
Wielkość: duży

Scot błąkał się w okolicy Hali Urania. Niestety w czasie kwarantanny nikt się po niego nie zgłosił. Jest ewidentnie domowym psem, który zna podstawowe komendy. Ma przyjazne usposobienie, nie przejawia agresji. Nie jest natarczywy wobec człowieka, a jednocześnie chętnie angażuje się w naukę komend. Wobec obcych potrafi być ostrożny, stara się ich unikać. Scot szuka aktywnego domu, najlepiej bez małych dzieci.