Suki

Vena

Wilma

Sweetie

Laila

 Buba

Żaba Hera

Nala

Nela

 Diana

Fruga

Freja

 Daisy

Keri

 Pipi

Szajba
Kama Kola Gwiazda Abi
Atena