Interwencje

Schronisko zajmuje się odławianiem zwierząt z terenu miasta Olsztyna zgłaszanych przez jego mieszkańców.

 JAK ZGŁOSIĆ INTERWENCJĘ:

  •  od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia placówki: 9:00-15:00 oraz w soboty 10:00-14:00 - BIURO: 89 526 82 15
  •  po godzinach otwarcia schroniska: Straż Miejska: 986 lub Dyżurny Miasta Olsztyna 89 522 24 11.

WAŻNE!

Aby zapewnić zgłoszonemu zwierzęciu bezpieczeństwo, prosimy, aby w miarę możliwości zaczekać przy nim do czasu przyjazdu pracownika.

Jest to istotne, gdyż od czasu przekazania zgłoszenia, do czasu przyjazdu na miejsce zdarzenia, zwierzę może zmienić swoją lokalizację, a także ulec wypadkowi uciekając w popłochu.

 INTERWENCJĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ WÓWCZAS, GDY:

 - na terenie miasta Olsztyna znalezione zostało zwierzę nieprzebywające pod niczyją opieką;

- na terenie miasta  Olsztyna znaleziono zwierzę chore, agresywne nieprzebywające pod niczyją opieką;

- doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzęcia;

 W przypadku znalezienia ptaka, wobec którego istnieje uzasadniona potrzeba interwencji należy skontaktować się z:

  Fundacją Albatros -  Bukwałd 45a 11-001 Dywity, Tel. 664 173 828, 664 950 458