Psy

Łobuz  Kajtek Reks  Gofer
 Dżeki

Mop

Cykor Szalej
Cezar Boy

 

Derek

 Leszek

 Czort

Runner

Lesio     

 

Laki   

 Bandi

Guliwer

       Zyzio  Pyzio  
Ferbie Karo​   Brunon Demens
Bari    Berni Nero Baks
Norman Roket   Gluś Baster
 Morel Kardamon Sorbet Hades
 Miki Bobek/Pasek Spiner Kapitan
 Radmar Terry Budyń Twister
Łapek   Ubaki  Szczepan Rudolf
Ptyś  Janek - w trakcie procedury adopcyjnej Bryk Punio 
Gucio - w trakcie procedury adopcyjnej Silver Benek Monty
Misio Fajter   Morgan
Bazil Rudzik