WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych lub  ich  mieszańców należy:

 1. Pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek. Można napisać go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty (oświadczenie oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie)
 3. Dokonać opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców i dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku.
 4. Skompletowane dokumenty złożyć w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie lub wysłać pocztą. 
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w  ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 6. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub można odebrać  ją osobiście w Schronisku dla  Zwierząt w Olsztynie  (w tym celu konieczna będzie stosowna deklaracja na  wniosku).
 7. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 2. Rodowód charta lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca charta.
 3. Świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia  - 82 zł,
 2. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
  PKO Bank Polski S.A.

  Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
  Kody do dokonywania płatności z zagranicy:
  KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz.909).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

 1. WNIOSEK CHARTY
 2. OŚWIADCZENIE CHARTY
 3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH