WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za  agresywną należy:

 1. Pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek. Można napisać go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty (rodowód, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie).
 3. Dokonać opłaty skarbowej z wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub  utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, i dowód jej wniesienia dołączyć do  wniosku.
 4. Skompletowane dokumenty złożyć w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie lub wysłać pocztą. 
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w  ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 6. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub można odebrać  ją osobiście w Schronisku dla  Zwierząt w Olsztynie  (w tym celu konieczna będzie stosowna deklaracja na  wniosku).
 7. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
 2. Rodowód psa.
 3. Świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia  - 82 zł,
 2. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227  PKO Bank Polski S.A.

  Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i  Opłat, Kody do dokonywania płatności z zagranicy: KOD BIC (SWIFT): PKOPLPW

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 2. Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w  z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687 ).

 

Pliki do pobrania:

 

WNIOSEK -  PSY RAS UZNANYCH ZA AGRESYWNE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH